Bestilling av vitnemål

English : Nynorsk : Bokmål

Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her. Du vil motta en e-post når bestillingen er mottatt. Bestillingen vil gå direkte til fakultetet ditt, som innen åtte uker etter at siste sensur i graden har falt vil utstede vitnemålet. Vitnemål blir sendt rekommandert til oppgitt adresse. Bestiller du vitnemål uten å ha oppnådd en grad, blir ikke bestillingen din behandlet. Dersom du ikke har oppnådd en grad, men trenger dokumentasjon på for eksempel årsstudium eller enkeltemner, må du bestille karakterutskrift.

Studenter ved Det juridiske fakultet skal ikke bestille vitnemål, men kun avlegge kandidatløfte. Les mer om dette på fakultetets vitnemålsider.

Eksamener tatt i inneværende semester
Dersom noen av eksamenene som inngår i graden er tatt i inneværende semester, må du vente med å bestille vitnemål til karakteren for disse eksamenene er tilgjengelig på StudentWeb.

Navneendring
Dersom du har endret navn siden du var registrert student ved UiB, må du scanne og laste opp dokumentasjon på navneendringen.

Ta godt vare på vitnemålet ditt. Det utstedes kun én gang!

uiblogo

© 2015 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299

Kontakt: post@it.uib.no